AVG traject; hoe leuk is dat?

Als zelfstandig ondernemer heb je de vrijheid om je eigen tijd in te delen. Je ontwikkelt je producten, denkt na over je specifieke dienstverlening en oriënteert je op de markt. Je probeert in de hoofden te kruipen van potentiele opdrachtgevers en bedenkt: waarmee kan ik ze nu optimaal van dienst zijn? Mijn missie is om bedrijven en organisaties te ontzorgen voor, veelal administratief- organisatorische, werkzaamheden waar zij geen tijd voor hebben en dit vaak ervaren als tijdrovende verplichtingen. Het voorbeeld bij uitstek is het AVG traject. Alle bedrijven en organisaties zijn met ingang van 25 mei j.l. verplicht zich in meer of mindere mate bezig te houden met wat de nieuwe privacy wetgeving AVG voorschrijft.

Voor een van mijn opdrachtgevers heb ik het AVG traject mogen begeleiden. We deden dit met een groepje jonge enthousiaste mensen die vanaf het begin, als privacy ambassadeurs, de organisatie meer bewust maakte van wat de AVG van bedrijven vraagt. Na het formeren van een projectgroep, waarin verschillende disciplines vanuit de organisatie waren vertegenwoordigd, zijn wij direct gestart met het in kaart brengen van alle soorten (persoons)gegevensbestanden binnen de organisatie en hebben deze vastgelegd in een register van Verwerking.Tijdens de meetings hebben wij niet alleen de digitale bescherming van de gegevens besproken, maar was ook aandacht voor de fysieke beveiliging ervan. We hebben invulling gegeven aan de vragen: welke gegevens worden verwerkt, waarom worden deze bewaard en hoe lang, welke technische- en organisatorische maatregelen zijn getroffen om deze zo goed mogelijk te beschermen, wie is intern uitvoerend en verantwoordelijk, welke categorieën persoonsgegevens, betrokkenen en ontvangers er zijn en welke (sub) verwerkers betrokken zijn bij het proces. Indien sprake is van derden (Verwerkers) dan is het van belang dat je afspreekt hoe zij omgaan met jouw persoonsgegevens of die van jouw klanten. Dit leg je vast in een Verwerkersovereenkomst.


Tijdens zo’n AVG traject zorg je voor risico bewustwording van management en medewerkers, kijk je naar de betrokken systemen en werkwijzen en maak je duidelijk wat verstaan wordt onder beveiligingsincidenten (datalekken). Het met elkaar bespreken van de diverse werkprocessen geeft de organisatie meer inzicht en ruimte voor verbetering. Vaak liggen oplossingen al binnen handbereik en zijn deze relatief snel te realiseren.


‘Het AVG traject vormde bij deze organisatie een ware kwaliteitsimpuls.

Hoe mooi is dat?’


Voor mij persoonlijk geeft dit werk veel voldoening. Een AVG traject mogen uitvoeren samen met een aantal enthousiaste mensen vanuit een organisatie geeft optimale kansen voor borging van de noodzakelijke maatregelen binnen de werkprocessen. Het feit dat je al tientallen jaren bij verschillende internationale bedrijven ervaring hebt opgedaan als manager, leidinggevende en coach binnen Finance en Auditing helpt je daarbij enorm en vormt toch de solide basis voor mijn zelfstandig ondernemerschap.

Meer weten over de AVG? Check mijn website: www.frankvanderwill.nl

Koptekst 1