Brainstormen over Privacy


De nieuwe privacy regelgeving AVG is thans een half jaartje geland bij tal van bedrijven en (overheids) organisaties. We zijn inmiddels iets meer vertrouwd geworden met het onderwerp en volgen de discussies op de voet. Immers, het is best lastig om de 99 wetsartikelen van deze Algemene Verordening Gegevensbescherming te matchen met de dagelijkse praktijk. Als adviseur AVG kom je op de werkvloer van bedrijven en organisaties en krijg je veel vragen die betrekking hebben op bestaande werksituaties of voor die sector specifieke processen. Waar het dan om gaat, is om in dialoog met de betrokkenen/ opdrachtgever te zoeken naar een praktische oplossing en deze binnen de wettelijke kaders vast te leggen. Feitelijk leg je het Hoe en Waarom vast, zodat je verwerking van persoonsgegevens aantoonbaar en toetsbaar maakt.


Vaak komt privacy negatief in het nieuws als er weer op social media persoonsgegevens zijn ‘gelekt’ of dat organisaties en bedrijven ‘betrapt’ zijn op het feit dat bepaalde gevoelige informatie niet afdoende afgeschermd blijkt te zijn of per ongeluk naar derden is gestuurd. De kranten en nieuwsmedia koppen dan ook direct met bijvoorbeeld:

  • ‘vind-ik-leuks door bug in de website per ongeluk inzichtelijk voor andere websites’

  • ‘privé informatie patiënten door fout van drukker verstuurd naar verkeerde adressen’

  • ‘vakbond lekt namen en adressen van honderden leden door menselijke fout’

  • ‘persoonsgegevens tienduizenden festivalbezoekers inzichtelijk voor derden’

Ik begrijp best de nieuwswaarde van het incident dat wederom duizenden klanten getroffen zijn door een datalek, maar blijf het wel in het juiste perspectief zien. Veel mensen zal het een zorg zijn dat hun goed bedoelde ‘likes’ zichtbaar zijn of dat je ooit via een website een toegangsticket hebt gekocht en men nu ongegeneerd kunt zien dat je naar een concert van de Toppers bent geweest o.i.d. Begrijp mij goed, het is niet in overeenstemming met hetgeen de privacy regelgeving vereist, maar het blijkt toch vaak mensenwerk en ja, wie maakt er nooit fouten?

Het streven hierbij moet zijn dat je risico’s zoveel mogelijk moet beperken en daarom is het verstandig hierover af en toe met een AVG specialist te sparren. Zoals gezegd theorie en praktijk liggen vaak ver uiteen, maar gezamenlijk kom je altijd wel tot een werkbare oplossing.


Bakkie doen?

Mail, bel of laat een bericht achter op mijn website.


frank.vanderwill@gmail.com I 06–53 52 53 04 I www.frankvanderwill.nl

Koptekst 1