Privacy beleid blijft voor iedere ondernemer maatwerk


Alle ondernemingen hebben te maken met de nieuwe privacy wetgeving AVG. Dit geldt niet alleen voor grote multinationals, maar evenzeer voor kleine MKB ondernemers of zelfstandigen. Het gaat uiteindelijk om de digitale- en fysieke bescherming van privacy gevoelige persoonsgegevens van zowel je eigen personeel als die van je klanten en je leveranciers.


Niet voor iedere organisatie is de impact even groot. Dit is afhankelijk van een aantal factoren, waarmee ik je zo aan het begin van het nieuwe jaar niet zal lastigvallen, maar dat kunnen wij in een eerste adviesgesprek vaak al goed inschatten.

Vaak zie je op de website van bedrijven een copy paste versie privacyverklaring van een collega bedrijf met hier en daar een op onderdelen aangepaste tekst. De ondernemer of organisatie communiceert hiermee aan de buitenwereld hoe zij omgaan of van plan zijn om te gaan met die bescherming.


De vraag blijft: is dit nu daadwerkelijk de praktijk en vormt het onderdeel van de werkprocessen of zijn het vooral mooie woorden?


De AVG vraagt immers om een aantal zaken te organiseren, vast te leggen en om deze periodiek te testen, waarmee aangetoond kan worden dat het privacy beleid daadwerkelijk geborgd is. Van belang is de privacy bewustwording van medewerkers en het commitment van het management om de verwerking van persoonsgegevens op een verantwoorde wijze uit te voeren. Niet alleen bij aanvang maar dit is een continue proces. Immers processen veranderen, nieuwe medewerkers komen, stagiaires, uitzendkrachten en interim krachten werken tijdelijk in het bedrijf. Wat ik hiermee wil zeggen is dat ook je privacy beleid steeds onder de aandacht gebracht moet worden en mogelijk periodiek dient te worden aangepast naar de voor jouw bedrijf actuele situatie.


Nogmaals, de mate waarin dit dient te gebeuren en op welke wijze blijft maatwerk. Als privacy adviseur heb ik ervaring met AVG trajecten en niet in de laatste plaats ervaring met risicomanagement en AO-IC.

Als zelfstandig en onafhankelijk adviseur kan ik part- time ondersteuning bieden op genoemde gebieden. Voor slechts een paar uur per week, een aantal dagen per maand of voor een bepaalde periode. Mijn tarief gaat altijd in overleg, immers ook hier geldt MAATWERK.


Voor meer informatie verwijs ik graag naar mijn website of neem contact op voor een vrijblijvende afspraak.


Ik wens u een gezond, succesvol en betrouwbaar privacy beleid voor 2019.frank.vanderwill@gmail.com I 06–53 52 53 04 I www.frankvanderwill.nl

Koptekst 1