• White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Google+ Icon

Procedure Privacy Impact Assessment (PIA)

 

Om mogelijke risico’s bij de verwerking van Persoonsgegevens in te schatten en/of te beperken, schrijft de AVG voor om incidenteel een PIA uit te voeren. De uitkomst van zo’n PIA kan bijvoorbeeld resulteren in het aanscherpen van je Privacy beleid op sommige onderdelen.

Voor een kwalitatief, betrouwbare test zijn een aantal criteria van belang, namelijk:

 

Zorg voor een willekeurig genomen, representatieve steekproef.

Voor een dagelijkse activiteit betreft dit een representatieve steekproef van 25, bijvoorbeeld verdeeld over een periode van  meerdere maanden of meerdere soorten contracten e.d.

 

De test beschrijving moet antwoord geven op de vragen Wie, wat, wanneer, welke, hoe en waarom.

Wie                       = wie voert de test uit ( de tester)

Wat                       = wat ga je testen (testomschrijving)

Wanneer               = test datum

Welke                    = over welk tijdvak (testperiode)

Hoe                       = korte omschrijving over hoe je de test hebt uitgevoerd (werkwijze)

Waarom                = de reden voor de test (testdoel)

 

Deze onderdelen en het resultaat van de test leggen we vast op een standaard Excel formulier. Het PIA testformulier. Dit formulier wordt verder voorzien van naam, paraaf en datum van de tester en een 2e persoon (de beoordelaar). We noemen dit het 4-ogen principe, waarmee we een bepaalde mate van functiescheiding realiseren. Het formulier dient als voorblad waarop we ook het aantal bijlagen vermelden.

 

Het testresultaat moet voldoen aan de zgn. DRAAI criteria

 

De DRAAI criteria:

D             = deskundig; is de tester op het vakgebied ervaren en ter zake kundig?

R             = relevant; dekt het testmateriaal voldoende de vraag?

A             = authentiek; is het testmateriaal afkomstig uit de eigen organisatie?

A             = actueel; is het test materiaal recent bv huidig boekjaar

I              = implementatie; is het testmateriaal representatief voor de huidige situatie?

 

(onder representatief verstaan we hier als nieuwe procedures, maatregelen of technische functionaliteiten getest moeten worden, dan kan dit pas 30 dagen na invoering).

Bezoekadres
Spaanderbank 51
1274GC Huizen

 

Telefoon
06 53 52 53 04

E-mail

KvK nr. 71563377