• White Facebook Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Services

Functionaris Gegevensbescherming (FG) of adviseur Privacy beleid

Ik kan voor u als contactpersoon namens uw bedrijf optreden richting Autoriteit Persoonsgegevens. Ook als u vragen heeft of gewoon wil sparren over privacy gevoelige zaken kunt u bij mij terecht. Indien bijvoorbeeld sprake is van een beveiligingsincident in uw bedrijf en het blijkt een zgn. Data lek te zijn, dan dient dit binnen 72 uur bij de AP te worden gemeld. Hebt u met mij een serviceovereenkomst gesloten dan is deze service inclusief en verzorg ik de melding voor u.

ZZP administraties
 • Het verwerken van bank, debiteuren en crediteuren mutaties in een online digitaal financieel pakket(e-Boekhouden.nl).

 • Controle op btw boekingen en het verzorgen van een tijdige aangifte.

 • Opstellen van periodieke rapportages over je bedrijfsresultaat.

 • Bijhouden urenregistratie (i.v.m. het urencriterium zelfstandigenaftrek).

 • Bijhouden vaste activa administratie.

 • Facturen en bonnetjes digitaal sturen naar je eigen administratie Inbox.

 • Bewaken openstaande posten.

  Extra (indien gewenst):

 • Het verzorgen van je aangifte IB en die van je evt.partner.

 • Advies bij mogelijke fiscale aftrekposten.

 • Het opstellen van de jaarrekening.

Privacy wetgeving AVG
 • Het doorlopen van het stappenplan AVG (checklist).

 • Het begeleiden en adviseren tijdens het AVG traject.

 • Het voorzien in de rol van onafhankelijk toezichthouder op de naleving van de AVG als part-time Functionaris Gegevensbescherming (FG).

 • Het voorzien in de rol van ad hoc sparringpartner met betrekking tot privacy wetgeving AVG.

Diefstal- en fraudepreventie
 • Het bevorderen van diefstal- en fraude bewustwording (risk awareness) onder management en medewerkers.

 • Het beoordelen van kas- en kluisbeheer, voorraad en – magazijn beheer, toegangsbeveiliging eigendommen e.d.

 • Het adviseren omtrent de fysieke en digitale bescherming van (persoons) gegevens en eigendommen.

Audits
 • Het uitvoeren van AO inspecties/ controlebezoeken.

 • Het adviseren en opstellen van een internal audit programma.

 • Het uitvoeren van mystery guest bezoeken.

 • Het uitvoeren van interne controles (kas- en kluisbeheer, voorraad- en magazijnbeheer,toegangsbeveiliging e.d.).

 • Het uitvoeren van Privacy Impact Assessments (PIA) in het kader van de AVG.

Administratieve organisatie
 • Het begeleiden en adviseren bij projecten.

 • Het opstellen van procedures, werkinstructies en richtlijnen.

 • Het samenstellen van handboeken.

 • Het analyseren, opzetten en implementeren van een autorisatiestructuur binnen uw organisatie.

 • Het maken van procesbeschrijvingen en het vaststellen van proces en/of contracteigenaren.

Risk management
 • Het analyseren en beoordelen van risico’s binnen de belangrijkste processen (key processes) van de organisatie.

 • Het inschatten van de impact van risico’s op basis van Significance en Likelihood.

 • Het adviseren omtrent het nemen van risico beperkende maatregelen (mitigating risks).

 • Het periodiek toetsen (testing) van de werking van beperkende maatregelen.

 • Het bevorderen van het 4-ogen principe (functiescheiding).

Wilt u meer informatie? Neem gerust contact met mij op.

Bezoekadres
Spaanderbank 51
1274GC Huizen

 

Telefoon
06 53 52 53 04

E-mail

KvK nr. 71563377