Handboek Soldaat


Veel mannelijke generatiegenoten kennen het nog wel. Na je middelbare school werd je opgeroepen om je militaire dienstplicht te vervullen. Een training van 14 maanden om in geval van calamiteit ‘volk en vaderland’ te kunnen verdedigen. Orde, netheid en discipline werd je bijgebracht en deze waren vastgelegd in het zogenaamde ‘Handboek soldaat’. Het motto, ‘Iedere Nederlander wordt geacht de wet te kennen’, was ook hier in ruime mate van toepassing. Als dienstplichtig soldaat werd verwacht dat je de inhoud ervan gretig tot je zou nemen en de regels strikt zou naleven.


Bij bedrijven en organisaties gelden uiteraard ook regels en die zijn veelal procedureel vastgelegd in de vorm van werkinstructies en richtlijnen. Doe je dit nog meer gestructureerd dan leg je de werkprocessen vast in het Handboek Administratieve Organisatie (AO) en zorg je ervoor dat dit geborgd wordt binnen de organisatie. Immers, als organisatie wil je kwaliteit uitstralen en hecht je eraan dat jouw medewerkers hun werkzaamheden uitvoeren in overeenstemming met de doelstellingen van de organisatie.


Als manager, leidinggevende en coach heb ik jarenlange ervaring opgedaan binnen het bedrijfsleven, alsmede in het (gevraagd en ongevraagd) adviseren van management en directie. Het doen van verbetervoorstellen hierbij was vanzelfsprekend.

Het vastleggen van processen en de hierbij behorende procedures maakt je organisatie inzichtelijk en toetsbaar. Door toezicht te houden op een juiste naleving, creëer je bovendien de mogelijkheid tot kwalitatieve procesverbetering.


Als zelfstandig adviseur Interne Beheersing en Administratieve Organisatie ondersteun ik bedrijven en organisaties bij het vastleggen van hun werkprocessen, procedures en werkinstructies, het opstellen van autorisatiestructuren met inachtneming van functiescheiding, het begeleiden van AO projecten op het gebied van de nieuwe privacy wetgeving (AVG) e.d. In welke vorm en in welke mate van detail dat dient plaats te vinden, is afhankelijk van de omvang en complexiteit van de organisatie. Belangrijker nog is dat het een toegevoegde waarde biedt bij de werkprocessen en last but not least, in overeenstemming is met de wensen van de opdrachtgever. FW Risk & Compliance Advies kan opdrachtgevers hierbij adviseren en zorg dragen voor de vastlegging en borging (implementatie) ervan in uw organisatie.


Een ding staat vast: uw ‘Handboek Soldaat’ is en blijft volledig maatwerk!


Meer weten over AO? Check mijn website voor contactgegevens: www.frankvanderwill.nl

Koptekst 1