AO-IC voor Oldtimers


Op 1 september j.l. stond mijn woonplaats Huizen weer in het teken van het 8e Oldtimer Festival. Een indrukwekkend georganiseerd evenement met een o.a. een Brocante, Kunst en Antiek markt, Dixieland looporkesten, Rock & Roll bands, dansvoorstellingen en een aanzienlijke hoeveelheid historisch rijdend erfgoed. Maar liefst 230 oldtimers verdeeld over 62 automerken werden aan het publiek tentoongesteld in het prachtige Nautisch Havenkwartier van Huizen. Een compliment aan het organiserende team van overwegend vrijwilligers is op zijn plaats. Maanden van voorbereiding gingen vooraf, waarbij de logistiek, techniek en veiligheid van deelnemers en publiek feilloos op elkaar afgestemd moesten worden. Een titanenklus (of in dit kader liever gezegd: een veteranenklus) om deze processen allemaal onder controle te krijgen.


Procesoptimalisatie vind ik een belangrijk uitgangspunt en heb ik ook altijd nagestreefd. Mijn doel was en is altijd om in gezamenlijkheid de organisatiedoelstellingen te kunnen realiseren. In teamverband de organisatie verder laten groeien, geeft een geweldige kick. Als adviseur Interne Beheersing en Administratieve Organisatie geef ik niet alleen advies over de inrichting van je op te zetten AO-IC beleid, maar denk ik graag mee over de praktische toepasbaarheid.


Mijn focus ligt vooral bij ‘proces denken’, waarbij het Wat, Wie, Wanneer, Hoe en Waarom een belangrijke rol spelen. Tijdens de voorbereiding van zo’n Oldtimers evenement zal dit met een grote mate van zekerheid ruimschoots aan de orde zijn geweest.


De belangrijkste taken van een adviseur AO-IC zijn:

- adviseren, vastleggen en implementeren van beheersingsmaatregelen in de bedrijfsprocessen;

- adviseren (gevraagd en ongevraagd) over mogelijke verbeteringen van de procesbeheersing;

- opstellen van richtlijnen, werkinstructies en procedures voor de AO-IC activiteiten;

- fungeren als sparringpartner voor verantwoordelijk management/ directie voor wat betreft interne beheersing en risico’s.


Mede dankzij mijn jarenlange ervaring als Internal auditor bij een grote internationale organisatie, sta ik eveneens garant voor onafhankelijke, periodieke toetsing op de naleving van hetgeen door een organisatie procedureel is vastgesteld. Deze organisatie was een dochter van een in de Verenigde Staten, beursgenoteerd moederbedrijf en als gevolg hiervan waren wij o.a. gehouden aan de Compliance wet- en regelgeving van Sarbanes- Oxley (SOX). Toezicht op de juiste naleving van regelgeving en protocollen is mij dus niet vreemd.


Waar het uiteindelijk om gaat, is dat u van uw medewerkers vraagt hun werkzaamheden uit te voeren volgens de door u opgestelde werkwijzen en procedures. Immers, u wilt als organisatie ‘in control’ zijn.


Om dit te realiseren is het verstandig hiervoor een adviseur met ervaring in te huren. Een adviseur die bekend is met de vele disciplines in een organisatie, die ervaring heeft met het opstellen van procedures en procesbeschrijvingen en in staat is beheersingsmaatregelen te borgen in een organisatie. Kortom, een ‘oldtimer’ met de nodige kilometers op de teller…


Meer weten? Neem contact op www.frankvanderwill.nlKoptekst 1